Ι. Μ Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ

Αρχιερ. Επίτροπος, Πρωτοπρ. Δημήτριος Νταλιακούρας, Τηλ. 27950-31.217

 

ΠΟΛΙΣ ή ΧΩΡΙΟΝ- Τ.Κ.- ΝΑΟΣ

ΤΗΛΕΦ.

ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

Δημητσάνα- Άγ. Κυριακή

    Άγ. Χαραλάμπης

                              31.444

                              31.215

Νταλιακούρας Δημ.

Δημόπουλος Κων.

Άγιος Ιωάννης- Άγ. Αθανάσιος

Δρούλιας Ανδρ.

Αετορράχη- Μεταμ. Σώτηρος

Παπαπανάγου Παν.

Ελληνικό- Προφ. Ηλίας

Κοκοσιούλης Γεώργ.

Αγιονέριον- Άγ. Γεώργιος

Γκάγκας Αριστ.

Ζάτουνα- Κοιμ. Θεοτόκου

Παγανός Δαμασκ.

Ζυγοβίστιον-

Μεταμ. Σωτήρος

Αλεξόπουλος Λεων.

Κακουρέϊκα-

Άγ. Βασίλειος

Κενή

Λαγκάδα- Τιμ. Πρόδρομος

    Παμμ. Ταξιάρχαι

    Άγ. Απόστολοι

Κενή

Ρουμελιώτης Νικ.

Κενή

Λευκοχώριον-

Άγ. Δημήτριος

Κουτσονικολής Δημ.

Λιοδώρα- Άγ. Νικόλαος

Καπογιάννης Μιχ.

Λουτρά Ήραίας-

Τιμ. Πρόδρομος

Ρούτουλας Μιχ.

Λυκούρεση- Ζωοδ. Πηγή

Κενή

Λυσσαρέα- Άγ. Νικόλαος

Κενή

Μελισσόπετρα-

Άγ. Αθανάσιος

Κενή

Όχθια- Άγ. Γεώργιος

Κενή

Παναγία- Άγ. Νικόλαος

Κενή

Παλαιοχώριον-

Άγ. Απόστολοι

Κενή

Παλούμπα- Άγ. Γεώργιος

Δημακόπουλος Νικ.

Πυρρί- Γεν. Θεοτόκου

Κενή

Ράδου- Κοίμ. Θεοτόκου

Κενή

Ράφτη- Άγ. Δημήτριος

Τσίτουρας Γεώργ.

Ριζοσπηλιά- Άγ. Νικόλαος

Κενή

Σαρακινίον Ηρ.-

Κοίμ. Θεοτόκου

Κενή

Σέρβου- Κοίμ. Θεοτόκου

Κενή

Σβόρνα- Αγ. Μαρίνα

Κρατημένος Παναγ.

Στεμνίτσα- Άγ. Γεώργιος

Πυρπυρής Χρηστ.

Τουθόα- Αγ. Παρασκευή

Μίχας Θεόδ.

Χρυσοχώριον- Άγ. Γεώργιος

Γιαννόπουλος Γεώργ.

 

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΥΤΙΝΑΣ

Αρχιερ. Επίτροπος, Πρωτοπρ. Νικόλαος Ντάβος, Τηλ. 27950-22.555

 

Βυτίνα- Άγ. Τρύφων

Ντάβος Νικ.

Αγρίδιον- Αγ. Τριάς

Φράγκος Γεώργ.

Κομενίτσα- Άγ. Γεώργιος

Κενή

Νυμφασία- Αγ. Τριάς

Πισιμίσης Κων.

Παναγίτσα- Ανάληψις Κυρίου

Κενή

Πράσινο-

Άγ. Κωνσταντίνος

Γιαννόπουλος Γεώργ.

Πυργάκη- Τιμ. Πρόδρομος

Κενή

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟΥ

Αρχιερ. Επίτροπος,………….

 

 

 

Βαλτεσινίκον-

Άγ. Θεόδωροι

    Άγ. Γεώργιος

Δουριδάς Θεμ.

Κενή

Αμυγδαλέα-

Κοίμ. Θεοτόκου

Πολυχρονόπουλος Αντ.

Δρακοβούνιον-

Άγ. Γεώργιος

Δελής Θεόδ.

Θεόκτιστον-  

Άγ. Θεόδωροι

Γαλάνης Φώτ.

Κερπίνη- Αγ. Τριάς

Σταυρόπουλος Γεώργ.

Λάστα- Άγ. Γεώργιος

Κενή

Μαγούλιανα-

Τιμ. Πρόδρομος

Κονδύλης Θεόδ.

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΗΣ

Αρχιερ. Επίτροπος, Πρωτοπρ. Ιερεύς Δημ. Μπακόπουλος, τηλ.27970-23.172

 

Κοντοβάζαινα-

Άγ. Γεώργιος

    Άγ. Δημήτριος

    Αγ. Τριάς

Κενή

Γούτσος Χρηστ.

Κενή

Βάχλια- Άγ. Βασίλειος

    Αγ. Μαρίνα

Κενή

Κενή

Δήμητρα- Άγ. Νικόλαος

Μπάχος Παν.

Πουρνάρια- Αγ. Τριάς

Καλογερόπουλος Χρ.

Ξυροκαρύταινα-

Τιμ. Πρόδρομος

Μπαρλάμπας Παναγ.

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΟΥ

Αρχιερ. Επίτροπος, Πρωτοπρ. Νικόλαος Παπανδρέου, Τηλ. 27970-24.749

 

Σταβροδρόμιον-

Κοιμ. Θεοτόκου

Παπακωνσταντίνου Νικοδ.

Βυζίκιον- Άγ. Νικόλαος

Δρακόπουλος Ιωαν.

Δάφνη- Άγ. Χαραλάμπης

Δρούλας Βασ.

Δόξα- Άγ. Νικόλαος

Κανελλόπουλος Θεοδ.

Καλλιάνιον- Άγ. Γεώργιος

Λύτρας Κων/νος

Καπελίτσα- Γεν. Θεοτόκου

Βουδούρης Γεώργ.

Καστράκι- Άγ. Δημήτριος

Κενή

Λειβαδάκι- Άγ. Νικόλαος

Κάμπρας Παναγ.

Μπουλιάρη- Αγ. Άννα

Πετρόπουλος Χαράλ.

Νεοχώριον- Αγ. Τριάς

Παπανδρέου Νικ.

Περδικονέριον-

Άγ. Δημήτριος

Κενή

Ράχες- Άγ. Τριάς

Κουσιουνέλος Αθαν.

Σπαθάρι- Άγ. Δημήτριος

Βεργέτης Ιω.

Τουμπίτσιον-

Άγ. Αθανάσιος

Νικήτας Νικ.

Τριποταμιά-

Ευαγγ. Θεοτόκου

Παπασταματίου Σταμ.

Τρόπαια- Κοιμ. Θεοτόκου

    Άγ. Γεώργιος

Δρούλιας Γεώργ.

Κούλης Ιωάν.

Φτεριά- Άγ. Γεώργιος

Πετρόπουλος Παναγ.

Χώρα- Άγ. Αθανάσιος

Δρεμέτσικας Αθαν.

 

 

 

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΕΛΗΜΑΧΙΟΥ

Αρχιερ. Επίτροπος, Ιερεύς Νικόλαος Γούμενος, Τηλ. 27970-23.440

 

Απόσκια Βελημαχίου-

Αγ. Τριάς

Γούμενος Νικ.

Βελημάχιον-

Κοιμ. Θεοτόκου

Κενή

Βούτσιον- Αγ. Παρασκευή

Μπακόπουλος Δημ.

Βυδιάκι- Άγ. Δημήτριος

Μπουστρής Κων.

Καρδαρίτσιον-

Άγ. Νικόλαος

Τσιρώνης Χρ.

Μαναστηρακιον-

Κοιμ. Θεοτόκου

Μαρκόπουλος Γεώργ.

Παραλλογγοί- Τίμ. Ζώνη

Τσουκαλάς Παναγ.

 

 

 

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΟΣ

Αρχιερ. Επίτροπος, Πρωτοπρ. Ηλίας Τσίρης. Τηλ. 27410-22.618

 

Μεγαλόπολις-

Άγ. Νικόλαος

   

Άγ. Κωνσταντίνος

                              22.434

                              22.076

Ψωμαδέλης Γεώργ.

Δάρρας Βασ.

Γκουμάσης Θεόδ.

Ανεμοδούριον-

Άγ. Χαραλάμπης

Κενή

Αναβρυττός-

Άγ. Δημητριος

Κενή

Άκοβος- Άγ. Νικόλαος

Σπανός Γεώργ.

Ανθοχώριον-

Εισ. Θεοτόκου

Αθανασόπουλος Χρ.

Ατσίχωλος-

Άγ. Αθανάσιος

Κενή

Βάγκου- Κοιμ. Θεοτόκου

Κενή

Βάστα- Κοιμ. Θεοτόκου

Ζαχαρόπουλος Δημ.

Βελιγοστή-

Μεταμ. Σωτήρος

Τσίρης Ηλίας

Βλαχόρραφτη- Αγ. Τριάς

Κενή

Βρυσούλες-

Κοιμ. Θεοτόκου

Κενή

Βουτσαρά- Αγ. Τριάς

Κενή

Γιαννέϊκα- Αγ. Τριάς

Κενή

Γραικού- Κοιμ. Θεοτόκου

Κενή

Δυρράχιον-

Εισ. Θεοτόκου

Τζαμουράνης Φωτ.

Ελληνίτσα-

Υπαπ. Σωτήρος

Κενή

Εκκλησούλα-

Άγ. Νικόλαος

Κενή

Ζώνη- Άγ. Δημητριος

Γεωργαντάς Θεώδ.

Θωκνία- Ευαγγ. Θεοτόκου

Κενή

Ίσαρι- Άγ. Νικόλαος

Κενή

Ίσιωμα Καρυών-

Άγ. Δημητριος

Κενή

Καλύβια- Άγ. Γεώργιος

Κενή

Καμάρα- Άγ. Γεώργιος

Κενή

Καράτουλα- Άγ. Γεώργιος

Κενή

Καρυαί Άνω-

Γεν. Θεοτόκου

Κενή

Καρύταινα-

Ευαγγ. Θεοτόκου

Χρονόπουλος Φώτιος

Καστανοχώριον-

Κοιμ. Θεοτόκου

Κενή

Καμποχώριον-

Κοιμ. Θεοτόκου

Κενή

Κατσίμπαλι-

Τιμ. Πρόδρομος

Κενή

Κοτσιρίδιον-

Άγ. Δημητριος

Κενή

Κουρουνιού-

Άγ. Γεώργιος

Κενή

Κυπαρίσσια- Άγ. Νικόλαος

Παπευθυμίου Βασ.

Κωτίλιον Άνω-

Άγ. Δημητριος

Κενή

Κωτίλιον Κάτω-

Άγ. Νικόλαος

Δούμουρας Σταμ.

Λεοντάριον-

Άγ. Απόστολοι

Γκογκίδης Βασ.

Λεπτήνιον- Άγ. Δημητριος

Αγγελής Γεώργ.

Λύκαιον- Γεν. Θεοτόκου

Κενή

Λυκόσουρα-

Κοιμ. Θεοτόκου

Κενή

Μαλλωτά-

Ευαγγ. Θεοτόκου

Κενή

Μακρύσιον-

Άγ. Δημητριος

Κενή

Μαραθούσα-

Άγ. Νικόλαος

Κενή

Μαυριά- Άγ. Δημητριος

Κενή

Νεοχώριον Φαλαισ.-

Γεν. Θεοτόκου

Κενή

Παλαιόκαστρον-

Ευαγγ. Θεοτόκου

Πισιμήσης Μιχ.

Παύλια- Άγ. Κωνσταντίνος

Κενή

Παλαμάριον-

Κοιμ. Θεοτόκου

Κενή

Παραδείσια-

Άγ. Δημητριος

Σπανός Γεώργ.

Περιβόλια- Γεν. Θεοτόκου

Κενή

Πετρίνα- Κοιμ. Θεοτόκου

Κενή

Πλάκα- Γεν. Θεοτόκου

Κενή

Ποταμιά- Άγ. Ιωάννης Θεολόγος

Σπανός Δημ.

Ραψωμάτι-

Κοιμ. Θεοτόκου

Βαζιντάρης Δημ.

Σκορτσινού-

Παμμ. Ταξιάρχαι

Ρέτσος Αθαν.

Σουλάριον-

Άγ. Αθανάσιος

Κενή

Σούλιον- Άγ. Νικόλαος

Γεωργακόπουλος Ευστ.

Σύρνα- Ευαγγ. Θεοτόκου

Παπαδόπουλος Χρ.

Τρίλοφος-

Τιμ. Πρόδρομος

Κενή

Τριπόταμος-

Άγ. Δημητριος

Κενή

Τουρκολέκα-

Κοιμ. Θεοτόκου

Κομινάκης Ηλίας

Φαλαισία- Άγ. Νικόλαος

Κενή

Χειράδες- Αγ. Παρασκευή

Μαρκόπουλος Παναγ.

Χράνοι- Κοιμ. Θεοτόκου

Σπανός Βασίλειος

Χρούσα- Άγ. Γεώργιος

Κενή

Χωρέμιον- Άγ. Γεώργιος

Κενή

Ψαθι- Κοιμ. Θεοτόκου

Κενή

 


www.tinos.biz

 

Vincenzo Family Hotel Rooms and Accomodation in Tinos island, Cyclades, Greece

 

ς

eXTReMe Tracker